HẾT HẠN THAM GIA THI TRỰC TUYẾN

Công bố kết quả cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" năm học 2019-2020.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 1523/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 6 năm 2020 công bố danh sách học sinh, giáo viên đoạt giải tại cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2019-2020.
 
  1. Quyết định danh sách đoạt giải             xem tại đây
  2. Danh sách học sinh THCS đoạt giải      xem tại đây
  3. Danh sách học sinh THPT đoạt giải      xem tại đây
  4. Danh sách giáo viên THCS đoạt giải     xem tại đây
  5. Danh sách giáo viên THPT đoạt giải     xem tại đây

Các tin khác

Công bố kết quả cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" năm học 2020-2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 1523/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 6 năm 2020 công bố danh ...
Liên hệ