HẾT HẠN THAM GIA THI TRỰC TUYẾN

Công bố danh sách đoạt giải Cuộc thi ''ATGT cho nụ cười ngày mai'' năm học 2021-2022

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 951/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2022 công bố danh sách học sinh, giáo viên đoạt giải tại cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" cấp THCS và THPT năm học 2021-2022.

1. Quyết định danh sách đoạt giải                           Xem tại đây
2. Danh sách học sinh THCS đoạt giải                   Xem tại đây
3. Danh sách học sinh THPT đoạt giải                    Xem tại đây
4. Danh sách giáo viên THCS đoạt giải                  Xem tại đây
5. Danh sách giáo viên THPT đoạt giải                   Xem tại đây

Các tin khác