HẾT HẠN THAM GIA THI TRỰC TUYẾN

Thông báo báo kết quả thi vòng 1, triển khai tổ chức thi vòng 2 và Lễ trao giải Cuộc thi ''ATGT cho nụ cười ngày mai'' năm học 2021-2022

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 748/BGDĐT-GDTrH ngày 07 tháng 3 năm 2022 công bố kết quả thi vòng 1; triển khai tổ chức thi vòng 2 và Lễ trao giải cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh, giáo viên THCS và THPT năm học 2021-2022.
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 748/BGDĐT-GDTrH ngày 07 tháng 3 năm 2022 công bố kết quả thi vòng 1; triển khai tổ chức thi vòng 2 và Lễ trao giải cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh, giáo viên THCS và THPT năm học 2021-2022.
- Thời gian tổ chức giao lưu và Lễ trao giải: dự kiến ngày 09-10/4/2022.
- Địa điểm tổ chức Lễ trao giải: dự kiến tại TP Hồ Chí Minh.
1 Công văn thông báo kết quả Vòng 1 Xem tại đây
2 Danh sách học sinh THCS tham dự vòng 2 Xem tại đây
3 Danh sách học sinh THPT tham dự vòng  Xem tại đây
4 Danh sách giáo viên THCS tham dự vòng 2 Xem tại đây
5 Danh sách giáo viên THPT tham dự vòng 2 Xem tại đây
6 Đề thi Vòng 2 dành cho học sinh THCS Xem tại đây
7 Đề thi Vòng 2 dành cho học sinh THPT Xem tại đây

Các tin khác

Công bố danh sách đoạt giải Cuộc thi ''ATGT cho nụ cười ngày mai'' năm học 2021-2022

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 748/BGDĐT-GDTrH ngày 07 tháng 3 năm 2022 công bố kết ...